Gebiedsmakelaar Nieuws

Op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaan de gebiedsmakelaars van de gemeente vanaf nu maandelijks een bericht plaatsen op de dorpswebsites. Dat kan over van alles gaan, maar ik begin met mezelf voor te stellen en kort aan te geven wat een gebiedsmakelaar doet. 

Ik ben Inge Waarlo. Sinds september 2007 werk ik bij de gemeente Oude IJsselstreek. Hier heb ik me tot 2013 bezig gehouden met (evenementen-) subsidies en kunst- en cultuurzaken zoals contacten met de muziekschool en de bibliotheek, kunstwerken en het organiseren van diverse culturele evenementen. Daarnaast was ik contactpersoon voor alle belangenverenigingen in de gemeente. Bij de organisatieverandering in 2013 ben ik gebiedsmakelaar voor het voor mij mooiste gedeelte van de gemeente geworden: Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg! 

Wat kunt u zelf doen? Van u wordt tegenwoordig verwacht dat u (steeds meer) zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen, voor zowel u als ook voor ons; de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken. De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Op de Heelweg was ik onlangs te gast op een avond bij de Vrouwen van Nu. Ook de gemeentelijke wijkcoordinator, de wijkagent en de wijkverpleegkundige waren uitgenodigd. De voorzitster had ons benaderd, gewoon om eens een avond wat te komen vertellen over ons werk. We hadden een presentatie voorbereid en na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Van “hoe ziet nu de dag van de wijkverpleegkundige eruit” tot “wanneer is de wijkagent op de Heelweg” en van “wat kan er gedaan worden aan de hobbels in de weg” tot “wat is de laatste stand van zaken rondom plannen voor de N18”. We hebben en hartstikke leuke en nuttige avond gehad. We hebben vragen en antwoorden uitgewisseld, we hebben elkaars gezicht gezien en er zijn aandachtspunten benoemd. Hopelijk blijven we elkaar opzoeken en vragen en suggesties uitwisselen. U kunt ons daarvoor altijd benaderen! Ik vind het top dat de Vrouwen van Nu dit initiatief heeft genomen! 

Inge Waarlo
gebiedsmakelaar Varsseveld, Heelweg, Westendorp en Sinderen
i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl
0315 292 412