Ledenvergadering 2023

Logo heelweg zwart-wit

 

 

 

 

Heelwegs Belang

Geachte leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op:

 

dinsdag 7 maart 2023

aanvang 20:00 uur

Buurtschapshuus Heelweg

Agenda

1.        Opening
2.        Mededelingen
3.        Samenvatting en aannemen van de ledenvergadering notulen van 8 maart 2022 zonder volledige voorlezing*
4.        Samenvatting en aannemen van de Jaarverslag 2022*
5.        Financieel verslag 2022
6.        Verslag kascommissie, Dick Livestro en Martijn Steenaert
           Benoeming nieuw lid kascommissie
7.        Bestuurssamenstelling:
           - Aftredend en niet herkiesbaar: Robert van der Meij en Geoff Coupe
           - Door het bestuur voorgesteld als nieuwe lid: Jarno Breukelaar
           - Aftredend en herkiesbaar: Gerard Boenink
             (tegen)kandidaten voor deze functie kunnen worden voorgedragen en/of mogen zich melden, voorzien van 10
             ledenhandtekeningen tot één uur voor de vergadering bij de voorzitter of via secretaris@heelweg.com

Korte Pauze

8.      Informatie over Keurmerk Veilig Buitengebied - Leonie Beuting
9.      Rondvraag
10.    Afsluiting, waarna gelegenheid nog gezellig samen te zijn

 

Tot ziens op dinsdag 7 maart !

Het bestuur Heelwegs Belang


 

Belangrijk punten:

  • Bent u nog geen lid van Heelwegs Belang en wilt u dit worden? Dan kunt u zich opgeven via deze webpagina.
  • Ook bent u van harte welkom op onze ledenvergadering. Mocht er gestemd worden over een onderwerp, dan kunt u daar alleen aan deelnemen als u ook al daadwerkelijk bent aangemeld.
  • We zullen tijdens deze bijeenkomst gebruik maken van Microsoft Teams, dus als u deze bijeenkomst liever virtueel wilt bijwonen, stuur dan uiterlijk 7 maart een e-mail naar de secretaris (secretaris@heelweg.com), dan stuurt hij u de link om deel te nemen aan de bijeenkomst via Microsoft Teams. De minimale vereiste om Microsoft Teams te gebruiken is een pc/Mac/Tablet/Smartphone met een webbrowser en een internetverbinding.
  • Om beter te communiceren met onze leden, vragen wij uw toestemming (als lid) om uw e-mailadres te gebruiken om informatie/nieuws aan u te sturen. Geef uw toestemming via e-mail naar secretaris@heelweg.com Uw emailadres zal veilig opgeslagen zijn bij ons, en niet naar derde partijen worden verspreid.
  •  

* deze verslagen zijn na te lezen op onze website; eventuele vragen kunt u stellen tijdens deze vergadering.