Heelwegs Belang Nieuwsbrief

Maart 2023 

Beste inwoners van Heelweg en omstreken 
Beste leden van het Heelwegs Belang. 

 

Toekomst van de Voetbalveld. 

In eerdere nieuwsbrieven en tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben wij jullie erop gewezen dat onze voetbalvereniging HSV ‘72 ophoudt te bestaan. De gemeente is eigenaar van het voorste veld en aan dit veld zal na beëindiging van de huur een nieuwe bestemming worden gegeven.  

Wij hebben jullie gevraagd om ideeën aan te leveren, zodat er een nieuwe invulling kan worden gegeven aan de ruimte die vrijkomt. Het zou toch mooi zijn dat deze plek voor de Heelwegse gemeenschap behouden blijft!  

Inmiddels hebben wij vier ideeën ontvangen die wij naar de gemeente hebben verzonden 

We willen iedereen nog eenmaal in de gelegenheid stellen om een idee aan te leveren.   

Ideeën die wij uiterlijk 14 april a.s. ontvangen, zullen door ons bij de gemeente worden ingediend.  
De gemeente zal de ingediende plannen vervolgens gaan beoordelen en zal vervolgens contact opnemen met de initiatiefnemers om over de plannen te praten. 

We benadrukken nogmaals dat wij als bestuur niet eindverantwoordelijk zullen zijn voor de uitwerking van het eventueel gekozen idee. Om het veld te behouden en het plan te realiseren hebben we vanuit de Heelweg dan ook personen nodig die bereid zijn te helpen om een eventueel plan, samen met de gemeente, te realiseren. Een goed plan kan zonder hulp niet gerealiseerd worden. We doen daarom een beroep op de inwoners van Heelweg om hier een steentje aan bij te dragen, zodat het veld voor de Heelwegse gemeenschap behouden kan blijven. 

Ideeën kunnen worden gemaild naar secretaris@heelweg.com  

 

Nieuwjaarsreceptie 

Jaarlijks organiseren wij als bestuur een nieuwjaarsreceptie in het Buurtschapshuus. Na twee corona jaren waarin we elkaar niet konden ontmoeten, heeft deze nieuwjaarsreceptie begin januari 2023 weer plaatsgevonden. Wij hebben helaas moeten constateren dat het animo voor deze nieuwjaarsreceptie niet erg groot is en vragen ons daarom af of er nog wel behoefte is aan deze jaarlijkse receptie. 

Door de jaren heen hebben wij geprobeerd de opkomst te verhogen door bijvoorbeeld livemuziek of een stamppot buffet te regelen. Helaas heeft dit niet tot een hogere opkomst geleid. 

Wij zouden dan ook graag van de leden willen weten of deze nieuwjaarsreceptie nog bestaansrecht heeft.  

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben wij dit tevens onder de aandacht gebracht bij de leden. Door middel van deze nieuwsbrief vragen wij hier nogmaals jullie aandacht voor. 

Wij zouden graag jullie feedback willen ontvangen, deze kunnen worden gemaild naar secretaris@heelweg.com  

 

Inloopbijeenkomst Vennebulten 

Zoals jullie wellicht weten wordt het gebied Vennebulten/Zwarte Veen/Aaltense Goor her-ontwikkeld. Eind vorig jaar zijn er ideeën en wensen van betrokkenen verzameld voor dit project. Met deze ideeën heeft een ontwerpbureau een concept-ontwerp ontwikkeld, welke op 29 maart a.s. is in te zien. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 29 maart a.s. in de Radstake. Er zal dan tevens een medewerker aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst kunnen belangstellende deelnemen aan een wandeling door het gebied. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden voor de wandeling of de inloopbijeenkomst. 

Datum: 29 maart a.s. 

Tijdstip wandeling: 09:00-10:00 uur (vertrek bij de Schaapskooi, Landstraat 31 Heelweg) 

Tijdstip inloopbijeenkomst Radstake: 10:30-12:00 uur 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van Heelwegs belang.