N18 Fase 2

De uitbouw van de N18 1e fase is voltooid. Deze pakt slechts beperkt de N18 tussen Varsseveld en Groenlo aan.

Een 2e fase van de N18 – uitbouw tussen Varsseveld en Groenlo - is niet geprogrammeerd en staat niet op het MIRT. De regio wil de weg opwaarderen ten behoeve van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming, en deze opwaardering agenderen op het MIRT. Daarnaast is de regio bezig met Uitvoeringsagenda 2.0 van Achterhoek2020 – verbonden aan het motto SMART werken: ‘Smarthub Achterhoek: Toekomst in de maak!’ Beiden zijn aanleiding om de mogelijkheden van de opwaardering van de N18 (2e fase N18) te bezien.

In juni 2017 is een rapport gepubliceerd met mogelijke scenario's voor de volgende fase van de N18. Klik op het voorblad van het rapport hieronder om het onderzoek te lezen:

In het rapport werd een keuze tussen twee scenario's aanbevolen:

  • N18 als regionale stroomweg (100 km/uur)
  • N18 als gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur)

In maart 2020 komt een voorstel van de Achterhoek Board aan de Achterhoek Raad. Het voorstel gaat in op:

  • De bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de ambitie 2x2 rijstroken, ongelijkvloers en een maximumsnelheid van 100 km/uur.
  • De wijze waarop de komende jaren verder kan worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de N18.

De Achterhoek Raad stemt in met door ontwikkelen N18 op 5 oktober 2020.

Raadsvoorstel ‘Onderzoek en doorontwikkeling 2 e fase N18’ - 5 oktober 2020