N18 Fase 2

December 2023

Op 26 oktober hebben de gemeente Oude IJsselstreek de besturen van Heelwegs Belang en Varssevelds Belang vertrouwelijk geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Gebiedsgerichte verkenning N18 waaraan de afgelopen tijd is gewerkt.

Zij hebben aangegeven dat behandeling van dit alternatieve inrichtingsvoorstel in de Achterhoek Raad eind dit jaar is gepland en dat hierover de komende tijd meer informatie naar buiten kan komen.

Afgelopen zaterdag is in dagblad De Gelderlander een artikel gepubliceerd over de Gebiedsgerichte verkenning en is melding gemaakt van de aanstaande behandeling in de Achterhoekraad.

Volgende week maandag 11 december bespreekt de Achterhoekraad de Gebiedsgerichte verkenning N18 aan de hand van het bijgevoegde voorstel. Het advies is om:

  • In te stemmen met de conclusies uit de Gebiedsgerichte Verkenning N18 om een 2x2 80 km/h-variant (het aanvaardbaar alternatief) als nieuwe stip op de horizon te zetten;
  • In te stemmen met de vervolgaanpak.

Het voorstel en de Gebiedsgerichte verkenning treffen Heelwegs Belang en Varssevelds Belang bijgaand aan. Dit zijn openbare stukken die we dus kunnen delen met onze leden.

De vergadering van de Achterhoekraad wordt op 11 december vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de DRU Cultuurfabriek gehouden.

Vergaderingen van de Achterhoekraad zijn openbaar en voor publiek toegankelijk te volgen. Als jullie dat willen kunnen jullie dus aanwezig zijn bij de behandeling. Ook bestaat er een mogelijkheid om de behandeling digitaal via een livestream te volgen. De link wordt op de dag van de vergadering op de site Vergaderstukken Achterhoek Raad - 8RHK ambassadeurs gepubliceerd.

Bijlagen - klik op de afbeeldingen om het materiaal te bekijken

Eerder

De uitbouw van de N18 1e fase is voltooid. Deze pakt slechts beperkt de N18 tussen Varsseveld en Groenlo aan.

Een 2e fase van de N18 – uitbouw tussen Varsseveld en Groenlo - is niet geprogrammeerd en staat niet op het MIRT. De regio wil de weg opwaarderen ten behoeve van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming, en deze opwaardering agenderen op het MIRT. Daarnaast is de regio bezig met Uitvoeringsagenda 2.0 van Achterhoek2020 – verbonden aan het motto SMART werken: ‘Smarthub Achterhoek: Toekomst in de maak!’ Beiden zijn aanleiding om de mogelijkheden van de opwaardering van de N18 (2e fase N18) te bezien.

In juni 2017 is een rapport gepubliceerd met mogelijke scenario's voor de volgende fase van de N18. Klik op het voorblad van het rapport hieronder om het onderzoek te lezen:

In het rapport werd een keuze tussen twee scenario's aanbevolen:

  • N18 als regionale stroomweg (100 km/uur)
  • N18 als gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur)

In maart 2020 komt een voorstel van de Achterhoek Board aan de Achterhoek Raad. Het voorstel gaat in op:

  • De bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de ambitie 2x2 rijstroken, ongelijkvloers en een maximumsnelheid van 100 km/uur.
  • De wijze waarop de komende jaren verder kan worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de N18.

De Achterhoek Raad stemt in met door ontwikkelen N18 op 5 oktober 2020.

Raadsvoorstel ‘Onderzoek en doorontwikkeling 2 e fase N18’ - 5 oktober 2020