Vernieuwing Fietspad Landstraat

In de week van 11 oktober gaat de gemeente van start met de voorbereidende werkzaamheden aan het fietspad aan de Landstraat in Heelweg.

De werkzaamheden betreffen het gedeelte langs de zandweg (achter de Radstake). De huidige in asfaltverharding is in slechte staat en wordt vervangen door een halfverharding van Achterhoeks Padvast. De halfverharding zelf wordt in de week van 25 oktober aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door TWW uit Oldenzaal.

De Landstraat (de zandweg tussen de kruising Hiddinkdijk/Lindeboomweg en de Radstake) wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute staat met bebording aangegeven en aanwonenden en percelen blijven gewoon bereikbaar. Ook voor de bereikbaarheid van de Radstake heeft dit geen consequenties.

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met projectleider Dennis Schilderinck, 0315 – 292 292.