Werkzaamheden Landstraat

De gemeente heeft aannemer TWW opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren aan de Landstraat op de Heelweg.

Op onderstaande afbeelding is het werkgebied aangegeven en zijn de omleidingen zichtbaar.

 

De werkzaamheden bestaan uit het wegnemen van asfaltschade en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Aansluitend zullen de bermen van de weg worden versterkt met grasbetonstenen. Tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden is de weg van 28 tot 29 november afgesloten, ook in de nacht. Tijdens het leggen van de grasstenen is de weg alleen op werkdagen, overdag afgesloten tussen 7:00 uur en 16:30 uur. De werkzaamheden eindigen op 9 december 2022.