Noordtak Achterhoek: Vergeet 't maar!

Werkgroep komt met notitie tegen nieuwe goederenlijn

27 mei 2014: Een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek heeft geen enkel nut, aldus de nieuwe werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!”. Gezien de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer kan dit voldoende worden afgewikkeld via Emmerich. Een nieuwe goederenlijn doorsnijdt nieuwe gebieden, isoleert kleine woonkernen en tast het kleinschalige karakteristieke Achterhoeks landschap en waardevolle natuur­gebieden aan. Daarnaast vergt een Noordtak Achterhoek zeer hoge investeringen, volgens de werkgroep ter grootte van 2 miljard euro.

Vier organisaties hebben de werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!” opgericht: Stichting Twenteroute PLUS, Kernengroep N18, Gemeenschap Rietmolen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De werkgroep staat open voor uitbreiding met meer organisaties.

De werkgroep is een reactie op de QuickScan Noordtak Betuweroute, die op 15 mei werd gepresenteerd namens de provincies Gelderland en Overijssel en het Rotterdamse Havenbedrijf. Uit de QuickScan zou blijken dat een nieuwe goederenlijn door de Achterhoek een reëel alternatief is voor goederenvervoer over de IJssellijn/Twentelijn. De investeringskosten zouden slechts 1,4 miljard bedragen.

De werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!” bestrijdt nut en noodzaak van zo'n nieuwe lijn. 

Meer informatie is hier.

Er is ook een notitie van de werkgroep: Noordtak Achterhoek: Vergeet 't maar!