Uitnodigingskader Wonen Buitengebied

Op 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek het zogenoemde ‘Uitnodigingskader wonen buitengebied’ vastgesteld. We vinden het belangrijk om de inhoud van het uitnodigingskader te delen en aan u toe te lichten. In dit uitnodigingskader zijn nieuwe en ruimere mogelijkheden opgenomen voor ontwikkeling van woningbouw in het buitengebied, in ruil voor sloop van gebouwen die vrijkomen in combinatie met inpassing van de plannen in het landschap. Ook biedt het uitnodigingskader mogelijkheden voor splitsing van woningen, realiseren van woningbouw door natuuronwikkeling en de ontwikkeling van een landgoed.

Wilt u meer informatie dan kunt u deze vinden via de onderstaande links: 

 

Algemene uitleg en mogelijkheid tot het aanmelden voor een keukentafelgesprek:

Uitnodigingskader wonen buitengebied | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

 

Het gehele uitnodigingskader met bijlagen:

Uitnodigingskader wonen buitengebied en bijlagen | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

 

Vragen? Neemt u dan contact op met uw gebiedsmakelaar Arnold Spijkers.

Met vriendelijke groet,

Sonja Vink & Arnold Spijkers