Een Toekomstvisie Voor Heelweg

De nieuwe omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in Nederlands geschiedenis.  Deze nieuwe wet gaat in op 2021. De omgevingswet, een initiatief vanuit de landelijke overheid, bundelt alle bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Meer dan 26 wetten worden samengevoegd. Er komen minder en overzichtelijke regels. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Het opstellen van een omgevingsvisie is als een verplichting opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Provincies, gemeenten en steden zijn nu bezig met hun omgevingsvisies in 60 pilots te ontwikkelen. Onze gemeente is ook bezig met een toekomstvisie voor Oude IJsselstreek. Zij hebben gesprekken met dorpsbelangen gehad, waaronder Heelwegs Belang.

Wij (Heelwegs Belang) hebben onze eigen toekomstvisie voor Heelweg opgesteld. Wij hebben dit gebruikt in onze gesprekken met de gemeente.

We willen ook graag uw opmerkingen over dit document vragen. Stuur uw commentaar via info@heelweg.com naar ons. We zullen uw opmerkingen verzamelen en gebruiken voor verdere discussie met de gemeente.