Informatieavond Woningbouw in Heelweg

Het Heelwegs Belang organiseert 16 april a.s. een informatieavond over woningbouw in Heelweg.         

Deze avond gaat over het bouwen van levensloopbestendige woningen, senioren woningen en starters woningen in Heelweg.

Wethouder Ben Hiddinga en beleidsadviseur volkshuisbevesting Popke Popkema van de gemeente Oude IJsselstreek zijn aanwezig en gaan in op de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van het bouwen van deze nieuwe woningen.

Iedereen die belangstelling heeft of informatie wil is van harte welkom op:  16 april in de Serre van het Buurtschapshuus Molenweg 17  Heelweg.

                                                                                                                        Inloop vanaf 19.30 uur

                                                                                                                        Aanvang  20.00 uur.