Verkeersenquête Verslag

Beste Heelweggers,

 

Afgelopen najaar heeft u allemaal de kans gehad om via een enquête het Heelwegs Belang te vertellen wat u denkt over het lokale verkeer en welke de verbeterpunten zijn. Uit de antwoorden van 54 respondenten blijkt vooral dat de grootste overlast wordt ervaren van te snel rijden (van zowel personenauto’s als vrachtwagens als landbouwverkeer). Vermeldenswaardig is dat er door 6 mensen wordt geantwoord dat er geen verkeersoverlast is. Voor de aanpak van de verkeersoverlast verwacht men vooral wat van controles en van verkeers-remmende maatregelen/ weginrichting, naast een verandering in gedrag.

Voor het bespreken van de verkeerssituatie  willen de meerderheid van de respondenten meedoen. Deze avond wordt gepland eind februari/ begin maart. Een uitnodiging daarvoor volgt. 

 

Voor de analyse van de antwoorden zijn aan de antwoorden passende sleutelwoorden toegevoegd. Het zijn deze sleutelwoorden die hieronder tussen *…* staan.

De vragen:

1.Woont u binnen of buiten de bebouwde kom (Heelweg-Oost of Heelweg-West)?

2.Ben eens eerlijk, hoeveel (verkeersonveilige) verkeersovertredingen begaat u zelf per week op de Heelweg?

3.Wat is voor u op de Heelweg de hoogste verkeersoverlast?

4.Wat zou er volgens u moeten wijzigen om de verkeersoverlast te verminderen en door wie?

5.Als er een avond op de Heelweg wordt georganiseerd om de verkeerssituatie te bespreken, wil u daarbij aanwezig zijn?

6.Als uw wilt, hier uw contact gegevens (naam en email) invullen, en wij zullen het resultaat van dit onderzoek aan uw sturen.

 

De analyse van de antwoorden:

Ad.1      binnen bebouwde kom 15 en buiten bebouwde kom 39 (54 respondenten)

Ad.2      Gemiddeld 1,2 keer per week

Ad.3

*snel*                  32

*landbouw*      11

*geen*                6

*school*             4

*sluip*                 3

*fiets*                 3

*smal*                 3

Ad.4

*controle*         11

*gedrag*            11

*inrichting*        11

*drempels*       6

*fiets*                 4

*politie*              3

*max*                  3

Ad.5      ja 31 en nee 23

Ad.6      15 mailadressen