Informatieavond - oktober 2015

De nieuwe Stichting Buurtschapshuis heeft een informatieavond voor de Heelwegse verenigingen en stichtingen georganiseerd. 

Robert van der Meij, de voorzitter, heeft gezegd:

Geachte aanwezigen, goedenavond allemaal,

Dank u wel voor uw aanwezigheid bij deze informatie avond van de Stichting Buurtschapshuus Heelweg.
Allereerst wil ik het nieuwe bestuur van de stichting even aan u voorstellen.

Martina Schuringa     algemeen bestuurslid
Henk Kraan              algemeen bestuurslid
Inge Schreur            penningmeester
Joke Hiddink            notulist
Leo Groenendaal      algemeen bestuurslid
Robert van der Meij  voorzitter.

Wij zitten hier vanavond bij elkaar omdat er een aantal veranderingen aanstaande zijn omtrent het buurtschapshuus.

Allereerst het voortbestaan van het buurtschapshuus

Het oude bestuur is een flink aantal jaren bezig geweest met de realisatie van een nieuw buurtschapshuus. Dit is vanwege een aantal redenen niet gelukt en de gemeente heeft de stichting gevraagd om met een plan te komen om het huidige buurtschapshuus te verbouwen naar de eisen van deze tijd. Dat plan houdt in dat er in ieder geval goed geisoleerd dient te worden, de energiekosten zijn dusdanig hoog dat daar een flinke besparing op te halen is. Tevens bekijken we de mogelijkheden om gescheiden ruimtes te creeren, zoals bijvoorbeeld een zaal en een aparte ruimte om wat te kunnen drinken ( cafefunctie), misschien wel via een uitbreiding. Wij zullen proberen om met alle wensen van de gebruikers rekening te houden, met daarbij de kanttekening dat wij natuurlijk niet alle wensen kunnen inwilligen.

Dit plan dient voor eind December bij de gemeente binnen te zijn. Uiteraard zullen wij proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden om zo ook voldoende draagkracht bij de gemeente te krijgen.

Ten tweede het beheer van het buurtschapshuus

Bert heeft per 1 Oktober zijn contract met de gemeente opgezegd. Dit houdt in dat hij tot 1 April beheerder blijft, daarna hebben we geen vaste beheerder meer.

Dit betekent natuurlijk nogal wat voor ons en de verenigingen. Wie gaat er straks zorgen voor de koffie en andere drankjes op verenigingsavonden. Zijn er mensen bereid om vrijwilligerswerk te doen, voor hun eigen vereniging of misschien wel voor een andere vereniging? Hoe gaat het beheer van de kas, hoe wordt het schoonmaken geregeld en zoveel andere dingen die straks op ons af komen? Dit zijn allemaal vragen waar we zo snel geen antwoord op hebben, maar die wel onze aandacht vragen. Wij willen u dan ook vragen met ons mee te denken.

Ten derde het draagvlak voor het buurtschapshuus

Hoe groot is het draagvlak van het buurtschapshuus onder de heelwegse bevolking en de verenigingen? Zijn er verenigingen bereid tot aanpassingen/ veranderingen ten opzichte van de avond die ze nu hebben?  Is er wel behoefte aan een cafefunctie?  Is er behoefte aan naschoolse opvang? Een jeugdhonk?  Hoeveel andere ideeen zijn er nog waar wij (nog) niet aan gedacht hebben?

Dit draagvlak is nodig om tot een sluitende begroting te komen. Ook de begroting dient voor het einde van het jaar ingediend te zijn bij de gemeente. Uiteindelijk zal het buurtschapshuus zijn eigen broek moeten kunnen ophouden, de gemeente stoot alle buurtschapshuizen af.

Zoals U hoort zijn er heel veel vragen en tot nog toe nog maar weinig antwoorden.

Waar u als verenigingen ons alvast mee kan helpen zijn de volgende vragen.

  • Zijn er binnen uw vereniging mensen bereid tot het vervullen van vrijwilligerstaken,
  • voor de eigen vereniging of voor een andere?  Misschien heeft U wel andere ideeen, meldt het ons.
  • Hoeveel opslag voor spullen is er nodig?
  • Heeft U voor repetities wellicht voldoende aan een kleinere ruimte?
  • Wat zijn uw wensen voor wat betreft een eventuele nieuwe indeling van het buurtschapshuus?
  • Heeft u misschien andere ideeen die ons kunnen helpen bij het voortbestaan van het buurtschapshuus ?

Wij willen u vragen om binnen uw vereniging, en natuurlijk met familie, vrienden en bekenden binnen Heelweg hierover in gesprek te gaan. Alle ideeen zijn welkom.

Graag zien wij Uw reacties tegemoet via ons e-mail adres.

Het e-mail adres is St.Buurtschapshuis@gmail.com

Via de internetsite van Heelwegs Belang, en via Facebook zullen wij proberen U zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Samen moeten we proberen het buurtschapshuus te behouden voor Heelweg, voor nu en in de toekomst.

Wij danken u voor uw aandacht en als er vragen zijn proberen wij die zo goed mogelijk te beantwoorden.