Informatiebrief december 2015

Beste inwoners van Heelweg.

Het is inmiddels twee maanden geleden dat we bij elkaar zijn geweest om de toekomst van het buurtschapshuus te bespreken.
Tijdens deze avond hebben we het onder andere gehad over de exploitatie en een verbouwing van het buurtschapshuus.

Ten aanzien van de exploitatiebegroting kunnen wij u in ieder geval het volgende melden:

In eerste instantie hadden we een negatieve exploitatiebegroting. Doordat de kosten van een vaste beheerder straks komen te vervallen en we de energierekening drastisch omlaag kunnen brengen, hebben we het tekort al aanzienlijk kleiner kunnen maken.
Mede door de hulp van de verenigingen, het inzicht geven in hoeveel avonden per jaar zij aanwezig zijn, en hoeveel consumpties er dan ongeveer gedronken worden, hebben we inmiddels een positieve exploitatiebegroting.
Deze is voorgelegd aan de gemeente en ook zij waren hier erg positief over.
Dat is dus al een eerste stap op weg naar behoud.

De tweede stap is de verbouwing van het buurtschapshuus.

Het buurtschapshuus voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zal daarom aangepast moeten worden. 
Er is inmiddels een tekening gemaakt en er zijn al verschillende offertes binnen. Zodra we alles binnen hebben gaan we wederom in overleg met de gemeente om te bekijken of zij het eens zijn met onze plannen.

Deze plannen kosten veel geld.

Met behulp van onder andere de gemeente willen wij aan verschillende fondsen en subsidieverstrekkers vragen of zij daar een deel aan mee willen betalen. Uiteraard betaalt de gemeente ook een deel.  Hopelijk kan de provincie ons daar ook mee helpen.

De derde stap is het schrijven van een plan van aanpak.

Dit plan hebben we nodig om de gemeente en de subsidieverstrekkers te overtuigen van het belang om ons te helpen met het verbouwen en open houden van het buurtschapshuus.

Zoals U kunt lezen zijn we druk met alle plannen voor het buurtschapshuus en hebben we de exploitatiebegroting inmiddels rond.
Zodra we meer weten over de verbouwingsplannen en het verkrijgen van subsidies zullen we U dat weer laten weten.

Met vriendelijke groet, 
Stichting Buurtschapshuus Heelweg