Informatiebrief januari 2016

 

Beste inwoners van Heelweg.

Vandaag vrijdag 22 januari 2016 zijn wij als bestuur van de Stichting Buurtschapshuis Heelweg bijeengekomen met wethouder van de Wardt om alle plannen die betrekking hebben op het openhouden en voortbestaan van ons buurtschapshuis officieel over te dragen.
Ondanks dat de wethouder geen toezeggingen kon doen heeft hij deze plannen zeer positief ontvangen. De wethouder ziet in dat alle ontwikkelingen omtrent het buurtschapshuis al vele jaren gaande zijn en dat het tijd wordt om er een definitief oordeel over te vellen.

De besluitvorming zal zo’n 6 tot 8 weken in beslag nemen, het is nu dus afwachten en hopen.

Dit betekent echter niet dat we kunnen stilzitten en afwachten.

Aankomende donderdag komen we als bestuur weer bij elkaar om te overleggen over de volgende stappen die genomen moeten worden.
Als onze plannen goedgekeurd worden zullen we vanaf 2 April het beheer op ons moeten nemen. Ergens in Februari, (een precieze datum volgt nog ), willen we met zoveel mogelijk verenigingen en inwoners van Heelweg bij elkaar komen om dit te bespreken. 

Tevens zullen we fondsen en andere subsidieverstrekkers aan moeten schrijven. Het geld dat benodigd is om alle plannen te realiseren zal namelijk voor een deel gefinancierd moeten worden door deze fondsen.

Er is dus nog genoeg te doen, we zullen proberen U zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Buurtschapshuis Heelweg