Vrijwilligers Formulier

  • Mensen die zich nog niet hebben opgegeven voor vrijwilligerswerk kunnen dit formulier invullen en verzenden...

Formulier

Met welke frequentie wilt U vrijwilligerstaken doen?
Op welke dagen kunt U absoluut niet?
Voor de mensen die zich hebben opgegeven voor openen en sluiten - bent U bereidt om op één avond zowel te openen ente sluiten?
Persoonsgegevens zullen door het bestuur alleen gebruikt worden om mensen te benaderen of in te lichten. Binnende commissies is het wellicht handig om een eigen telefoolijst te hebben om elkaar te bellen dan wel te Wat's Appen. Is het voor U een probleem om voor deze doeleinden uw telefoonnummer te delen?
Bent U al in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne, certificaat IVA ( instructie verantwoord alcoholschenken), EHBO of BHV