Christelijke Gemengde Zangvereniging

“Gloria in Excelsis Deo”

 

Doelstelling:

De  Christelijk Gemengde Zangvereniging “Gloria in Excelsis Deo” uit Heelweg werd in het jaar 1919 opgericht met als doelstelling door middel van wekelijkse zang de onderlinge sociale contacten van de Heelwegse bevolking te bevorderen en vanaf die datum tot heden heeft het koor een belangrijke stempel gedrukt op zowel het sociale als het culturele leven op de Heelweg. 

Elke maandagavond van 19.30 uur- 21.30 uur repeteert het koor in het Buurtschapshuis te Heelweg o.l.v. de in heel Varsseveld bekende dirigent Gerrit te Lindert.

Het repertoire dat wordt gerepeteerd en met enige regelmaat elders wordt gezongen is gevarieerd, van geestelijke en licht klassieke muziek tot evergreens.

Het koor bestaat heeft momenteel 26 leden.
De leden zijn allereerst afkomstig uit Heelweg, maar daarnaast uit Varsseveld, Westendorp, Sinderen,  De Heurne en Dinxperlo.
Nieuwe leden, sopranen, alten, tenoren en bassen zijn van harte welkom bij ons koor.
Mocht uw interesse zijn gewekt, kom eens op een maandagavond tijdens onze wekelijkse repetitieavond  de sfeer proeven en zing een paar uurtjes mee. Het verplicht u tot niets.

Informatie:

Uiteraard tijdens de repetitieavonden in het Buurtschapshuis of bij:
G.J.Peppelman-Heusinkveld  (Joke), Twente-Route 5B, 7055 BD Heelweg   Tel:  0315-241616,   hgpeppe80@gmail.com


Bekende activiteit 2024:

5 februari: Zingen verzorgingshuis Schavenweide” te Doetinchem.

11 februari:  Medewerking kerkdienst Slingelandziekenhuis te Doetinchem.

8 juni 2024: Zomerconcert in buurtschapshuis m.m.v. “De Knapzakkers”, aanvang 19.30 uur.


Bekende activiteit 2023:

23 september: Concert in het Buurtschapshuus m.m.v. Orkest ""Larenka" uit Laren

10 november: Zang en toneelavond in het Buurtschapshuus m.m.v 't Buurtschap uit Sinderen.

3 december: Medewerking kerkdienst Süderwick

25 december: Medewerking kerkdienst Keurhorster kerk, Sinderen


Bekende activiteit 2019:

Gloria in Excelsis Deo bestaat 100 jaar. Dit werd gevierd met een receptie op 7 maart 2019 in het Buurtschapshuus, Molenweg 17 te Heelweg, en een jubileumconcert op 9 maart 2019 in de Grote Kerk te Varsseveld.


Bekende activiteit 2018:

Zangvereniging Gloria in Excelsis Deo hield haar jaarlijkse zang en toneelavond op 10 februari 2018 in het vernieuwde buurtschapshuus op de Heelweg aanvang 19.30 uur.

Het toneelstuk (klucht) "Extra hulp op de eerste hulp" wordt gespeeld door S.I.O.S. uit Dinxperlo.


2017 Jaarvergadering met jubilaris van Chr. Gem. Zangvereniging Gloria in Excelsis Deo te Heelweg

Op maandag 3 april hield “Gloria”haar jaarvergadering in het Buurtschapshuus te Heelweg.

Het bijzondere aan deze avond was de huldiging van één van de leden.

De heer Bernard Beernink is al 60 jaar lid, op 17 jarige leeftijd begon hij met zingen bij deze vereniging.
De zang was toen tevens een soort huwelijksmarkt, Bernard trouwde zijn buurmeisje Hetty, maar bleef wel zingen.
Door de jaren heen heeft hij veel gedaan voor de vereniging, toneelgespeeld en als bestuurslid was hij erg betrokken bij de Heelwegse Gemeenschap.

Bernard is erelid geworden van de vereniging, een koninklijke onderscheiding heeft hij reeds eerder ontvangen.


Bekende activiteit 2017:

Jubileumconcert Chr. Gem. Zangver. Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg

28 januari jl. hield de zangvereniging een concert dat in het teken stond van het 25 jarig jubileum van dirigent Gerrit te Lindert.
Behalve dat het een goed geslaagd concert is geworden m.m.v. de Fanfare Euterpe uit Halle, heeft de dirigent een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.
Uitgereikt door Wethouder der Gem. Oude IJsselstreek Peter van de Wardt.
Gerrit te Lindert is behalve dirigent van Gloria i.e. Deo ook dirigent van 4 andere koren en is organist in diverse kerken en Azora de Bettekamp.
Mede hierdoor toont hij zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Overige bijzonderheden:

Maandag 13 april 2015 hield zangvereniging Gloria in Excelsis Deo haar 96 ste jaarvergadering.

Tijdens deze avond werden ook 2 leden extra in de bloemetjes gezet, t.w.:
Elly Wolsheimer en Annie Tragter, beiden waren respectievelijk 50 en 40 jaar onafgebroken lid van het koor. Beiden ontvingen uiteraard een boeket bloemen en daarnaast ontving Annie Tragter een G-sleutel op een sokkel en voor Elly Wolsheimer was er een figuur van 3 mensen op een sokkel voorstellend Gebundelde Samenwwerking.