Ledenvergadering 2018

School-en Volksfeestvereniging Heelweg e.o.
p.a. Spiekersweg 7
7055 AN Heelweg

 

UITNODIGING LEDENVERGADERING 2018

Beste leden,

Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van de School en Volksfeestvereniging Heelweg e.o. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 8 maart 2018 om 20.00 uur in het Buurtschapshuus van de Heelweg.

 

Agenda

1.         Opening en terugblik op afgelopen jaar

2.         Aannemen van de notulen van vorig jaar zonder volledige voorlezing

Geïnteresseerd in de notulen van de ledenvergadering van 9 maart 2017, het jaarverslag van het Oranjecomité over 2017 en het jaarverslag van het Volksfeestcomité? Stuur een mailtje naar secretaris@svv-heelweg.nl          

3.         Financieel jaarverslag 2017

            - Verslag kascontrole (Kascommissie Dirk Visser en Gerard Boenink)

            - Benoeming kascommissie

4.        Bestuurssamenstelling

Mark Buunk zal de wijzigingen in het bestuur qua samenstelling en aanpak toelichten.

 Wanneer er nog kandidaten zijn voor opstaande taken in het algemeen bestuur, kunnen deze nog worden voorgedragen of mogen zij zich melden voor de vergadering bij een bestuurslid of via voorzitter@svv-heelweg.nl.

Vertrekkend bestuursleden zullen even in het zonnetje worden gezet.

5.         Programma Oranjecomité 2018 (vrijdag 27 april 2018)

            Programma Volksfeestcomité 2018 (14, 15, 16 en 17 juni 2018)

6.        Update op de veranderde communicatie via website, facebook en email

7.        Rondvraag

8.         Sluiting

 

Mededeling: Incasso van 2018 zal worden gedaan in april. Het bedrag bedraagt € 10,00 per lid van 18 jaar en ouder. Het machtigingskenmerk is het lidnummer. Ons incassant ID is NL56ZZZ401224300000.

 

Wordt of is jullie zoon of dochter 18 jaar? Dan is hij/zij niet meer automatisch lid van onze vereniging. Willen we dat het feest blijft bestaan? Wordt dan lid van onze gezellige vereniging. Meld je dan vandaag nog aan via secretaris@svv-heelweg.nl o.v.v. je naam en telefoonnummer, of meld je aan via www.svv-heelweg.nl dan nemen wij contact met je op.

 

Namens het bestuur,
Doede van Haperen
Secretaris
Mailadres: secretaris@svv-heelweg.nl