Vrouwen van NU - Heelweg

Vrouwen van NU is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten
  • hun creativiteit willen ontplooien
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke onmikkelingen.

Leden van het bestuur:

Voorzitter            Jopie te Pas
                           Tel.nr. 06-51926082
                           e-mail: jopietepas@gmail.com

Secretaresse      Willy Fokkink
                           Tel.nr  0315-230633 of 06-14153413
                           e-mail: willyfokkink@outlook.com

Penningmeester Iny Schotman
                           Tel.nr. 06-42868828
                           e-mail: inyschotman@hotmail.com

Algemeen lid/webmaster

                           Ellen van der Maden
                           Tel.nr. 0315-244541
                           e-mail: vandermaden@hetnet.nl

Algemeen lid      Wilma te Lindert
                           Tel.nr. 06-23402261
                           e-mail: w.telindert@hotmail.com

Jaarprogramma 2019

9 januari                 Nieuwjaarsreceptie

15 januari               Jaarvergadering aansluitend foto-kennis-quiz

19 februari             Presentatie verzorgd door Veilig Verkeer Nederland

19 maart                Hulphonden verzorgd door Annie en Wim Derksen

19 april                  Presentatie van Ria Tuenter en verkoop van haar boeken

8 mei                      Excursie Hengstenhouderij Radstake

21 mei                    Eendagsbestuur

3 september          Boottocht met Isselganger

17 september        Een reisverslag van Gerda Marsman

15 oktober             Een presentatie van Reinalda over wel en wee bij 112

19 november         Creatieve avond

18 december         Kerstviering

 

We hebben ook contact met alle afdelingen van Vrouwen van NU in Gelderland. Zo is er ieder voorjaar een Provinciale Ontmoetingsdag. Er worden o.a. een agrarische PR-reis, een provinciale Fietsdag, een handwerktentoonstelling, tuinreizen en culturele excursies georganiseerd.