Vrouwen van NU - Heelweg

Vrouwen van NU is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten
  • hun creativiteit willen ontplooien
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke onmikkelingen.

Leden van het bestuur:

Voorzitter          Jopie te Pas
                           Tel.nr. 06-51926082
                           e-mail: jopietepas@gmail.com

Secretaresse    Willy Fokkink
                           Tel.nr  0315-230633 of 06-14153413
                           e-mail: willyfokkink@outlook.com

Penningmeester  Iny Schotman
                           Tel.nr. 06-42868828
                           e-mail: inyschotman@hotmail.com

Algemeen lid    Ellen van der Maden
                           Tel.nr. 0315-244541
                           e-mail: vandermaden@hetnet.nl

Algemeen lid    Wilma te Lindert
                           Tel.nr. 06-23402261
                           e-mail: w.telindert@hotmail.com

Algemeen lid/webmaster
                           Ingrid Schermer
                           Tel.nr. 06-37349449
                           e-mail: ingrid.schermer@hotmail.nl

Jaarprogramma 2020

8 februari: Jan Huttinga houdt een presentatie over “De kroonjuwelen van het Loo”
Vanavond zijn ook introducés welkom, zij betalen een vergoeding van € 3,50.
17 maart: We gaan met z’n allen naar het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten, waar we een rondleiding krijgen.
21 april: Nadere informatie volgt nog. (Wegens omstandigheden gaat de vastgelegde presentatie niet door, we zijn op zoek naar een 
vervanging.)
19 mei: Eéndagsbestuur.
3 juni: Start “fietsen in de zomermaanden”.
15 september: Jubileum avond, Vrouwen van Nu Heelweg bestaat 40 jaar. De heer Ben Wissink zorgt voor gezellige muziek.
20 oktober: Hugo Hoes, geboren in Silvolde, geeft een presentatie over zijn boek “Fijne familie”.
 
17 november: Een creatieve avond.
15 december: Kerstviering; georganiseerd door onze kerstfeestcommissie.