Vrouwen van NU - Heelweg

Vrouwen van NU is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten
  • hun creativiteit willen ontplooien
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Leden van het bestuur:

Voorzitter

 
Hennie Berentschot-Prinsen
e-mail: hennieberentschot@hotmail.com
Tel.nr. 06-20595768
Secretaris

          
Joke Hiddink
e-mail: vrouwenvannuheelweg@gmail.com
Tel.nr  0315-242307
Penningmeester 

 
Iny Schotman
e-mail: inyschotman@hotmail.com
Tel.nr. 06-42868828
Algemeen lid Wilma te Lindert
e-mail: w.telindert@hotmail.com
Tel.nr. 06-23402261
Algemeen lid/webmaster Ingrid Schermer
e-mail: ingrid.schermer@hotmail.nl
Tel.nr. 06-37349449

         

Jaarprogramma 2022

19 april

‘Contact clown’ – Alexandra Vrieze
 

17 mei

Verrassingsavond
 

1 juni

Uitje naar Zandsculpturen festijn in Garderen
 

20 september

‘Fred & de Samsonites’ - muziektheater
 

18 oktober

Moordraadsel – Nicolet Steemers
 

15 november

Hoe ontstaan graancirkels – Theo Wierdsma
 

20 december

Kerstviering

 

Heb je belangstelling voor onze vereniging of onze activiteiten, neem dan contact op met een bestuurslid of één van de andere leden. Je bent van harte welkom.

 

Website: https://vrouwenvannu.nl/heelweg