Heelwegs Belang

Heelwegs Belang is een belangenorganisatie voor Heelweg, met als doelstelling: het instandhouden van de Leefbaarheid in Heelweg. Dit proberen we te doen door (verantwoorde) bedrijvigheid te stimuleren en alle initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid en saamhorigheid in Heelweg bevorderen. Heelwegs Belang vormt vaak een belangrijke schakel tussen overheid en inwoners.
 
Een ieder die een probleem heeft dat binnen ons werkterrein ligt of een idee heeft waarmee Heelweg zijn voordeel kan doen kan contact opnemen met het bestuur, telefonisch of middels e-mail op heelwegsbelang@heelweg.com 

Activiteiten

 
  • We hebben zitting in diverse overlegorganen die zaken behartigen die ook op Heelweg betrekking hebben.
  • Wanneer nodig organiseren wij informatiebijeenkomsten over onderwerpen die de Heelweg aangaat.
  • We organiseren jaarlijks een sinterklaasfeest.
  • Jaarlijks organiseren we een nieuwjaarsreceptie.

Bestuur

Voorzitter:  Gerard Boenink                             voorzitter@heelweg.com

Penningmeester: Han Gussinklo               

Secretaris:  Geoff Coupe                                  secretaris@heelweg.com          

Bestuurslid: Marieke Schotman                      

Bestuurslid: Carmen klein Goldewijk          

Bestuurslid: Robert van der Meij                  

  •  

Jaarverslag 2020

Agenda Ledenvergadering 12 oktober 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Agenda Ledenvergadering 11 februari 2020

Notulen Ledenvergadering 11 februari 2020

Jaarverslag 2019 

Algemene presentatie - Ledenvergadering 11 februari 2020

Woonbehoefte Heelweg presentatie

Jaarverslag 2018 - 2019

Jaarverslag 2018 - 2019

Algemene presentatie - Ledenvergadering 2 april 2019

Woningbouw presentatie - ledenvergadering 2 april 2019

Notulen van vorige jaar d.d. 13 maart 2018

Notulen ledenvergadering 2 april 2019

Jaarverslag 2017 - 2018

Jaarverslag 2017 - 2018

Toekomstvisie voor Heelweg

Presentatie

Notulen ledenvergadering 13 maart 2018

Jaarverslag 2016 - 2017

Jaarverslag 2016 - 2017.pdf

Algemene presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

Glasvezel, de stand van zaken presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

N18 presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

Notulen ledenvergadering 28 maart 2017

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2015 - 2016.pdf

Notulen ledenvergadering 22 maart 2016

Verslag jaarvergadering 2015

Verslag jaarvergadering 2015.pdf

Verslag jaarvergadering 2015 presentatie.pdf

Verslag Jaarvergardering 2014

Verslag jaarvergadering 2014.pdf

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015.pdf

Bewonersenquêteverslag 2015

Bewonersenquête

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014.pdf

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013.pdf

Heelwegs Belang is ook op Facebook:

Heelwegs Belang Privacyverklaring

Onze Privacy Statement (Privacyverklaring) is hier.