Heelwegs Belang

Heelwegs Belang is een belangenorganisatie voor Heelweg, met als doelstelling: het instandhouden van de Leefbaarheid in Heelweg. Dit proberen we te doen door (verantwoorde) bedrijvigheid te stimuleren en alle initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid en saamhorigheid in Heelweg bevorderen. Heelwegs Belang vormt vaak een belangrijke schakel tussen overheid en inwoners.
 
 

 

Een ieder die een probleem heeft dat binnen ons werkterrein ligt of een idee heeft waarmee Heelweg zijn voordeel kan doen kan contact opnemen met het bestuur, telefonisch of middels e-mail op heelwegsbelang@heelweg.com 

Activiteiten

 
  • We hebben zitting in diverse overlegorganen die zaken behartigen die ook op Heelweg betrekking hebben.
  • We organiseren jaarlijks een sinterklaasfeest.
  • Jaarlijks organiseren we een nieuwjaarsreceptie.

Bestuur

  • Voorzitter:  Martijn Steenaert                    
  • Penningm.: Martina Schuringa                    
  • Secretaris:  Geoff Coupe                             
  • Bestuurslid: Dick Lievestro                          
  • Bestuurslid: Han Gussinklo                         
  • Bestuurslid: Gerard Boenink                      

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013.pdf

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014.pdf

Verslag Jaarvergardering 2014

Verslag jaarvergadering 2014.pdf

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015.pdf

Bewonersenquêteverslag 2015

Bewonersenquête

Verslag jaarvergadering 2015

Verslag jaarvergadering 2015.pdf

Verslag jaarvergadering 2015 presentatie.pdf

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2015 - 2016.pdf

Notulen ledenvergadering 22 maart 2016

Jaarverslag 2016 - 2017

Jaarverslag 2015 - 2016.pdf

Algemene presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

Glasvezel, de stand van zaken presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

N18 presentatie - ledenvergadering 28 maart 2017

 

 

Heelwegs Belang is ook op Facebook:

 

Copyright © 2012-2018 - Heelwegs belang. Alle rechten voorbehouden. | Inloggen