Noordtak Betuweroute - Langs de N18?

Op de ledenvergadering (11 maart 2014) kwam de Noordtak even ter sprake. Terug van weggeweest. Eén van de alternatieve routes is langs de N18; zie dit stukje in de Gelderlander van 14 maart.

 

In januari 2014 was er een Statenbrief van de Provincie Gelderland over een "Quick Scan" onderzoek te doen, inclusief met de N18 alternatief. De planning van het onderzoek was:  
 
- Januari 2014: opdrachtverlening aan bureaus;
- Eind maart: eerste concept eindrapport gereed; 
- Medio april; oplevering rapportage en vaststelling conclusies HBR en GS Gelderland en Overijssel; 
- Eind april: aanbieding aan staatssecretaris tijdens Bestuurlijk Overleg PHS;
- Informele ronde Tweede Kamerleden.  
 

Het eindrapport van het quick scan onderzoek is hier

Belangrijk voor ons is het tracé van de Noordtak tussen Heelweg-West en Heelweg -Oost komt te liggen. Dit beeld en tekst is van het rapport:

 

 

Het tracé van de Noordtak dat ten grondslag ligt aan de kostenraming is sober en doelmatig en ligt zoveel mogelijk op maaiveld.

Bij Zevenaar takt het spoor van de bestaande Betuweroute af. Hier ligt al voldoende spoor dat als wachtspoor kan dienen voor goederentreinen die van de Betuweroute over de Noordtak rijden. Uitgaande van maximaal 36 treinpaden per etmaal volstaat een gelijkvloerse kruising die wel dubbelsporig wordt aangelegd.

Vervolgens volgt het tracé de bestaande A18 aan de zuidzijde. Alleen langs Doetinchem loopt het spoor hoog langs de A18. Het spoor kruist het bestaande spoor tussen Doetinchem en Terborg ongelijkvloers en voor Varsseveld kruist de Noordtak de A18 met een brug.

De kruising met het bestaande spoor Winterswijk-Zutphen is gelijkvloers. De volumes op beide spoorlijnen zijn zodanig dat volstaan kan worden met een kruis zonder dat treinen op elkaar moeten wachten. Er zijn geen verbindingssporen met wissels voorzien tussen de Noordtak en de personenvervoerlijn. Ten zuiden van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen komt een dubbelspoor gedeelte van 6 km voor passeren van tegenliggers.

Vervolgens loopt de spoorlijn ten noorden van Groenlo tussen Eibergen en Haaksbergen voor ruim 12 kilometer parallel aan de nieuwe N18.

De Provincie Gelderland heeft een persbericht over het rapport:

 

 

NOORDTAK: SNELLER, VEILIGER EN MINDER OVERLAST

De aanleg van een nieuwe, aparte Noordtak van de Betuwerouteis is een serieus alternatief om het groeiende goederenvervoer door Oost-Nederland af te wikkelen. Dat blijkt uit het quick-scan-onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Overijssel en Gelderland. Met een nieuwe spoorverbinding voor alleen goederenvervoer kan de reistijd voor de goederenvervoerders flink worden ingekort, de ongelijkvloerse kruisingen maken het spoor veiliger en de korte verbinding buiten de woonkernen om zorgt voor minder geluidsoverlast. Bovendien zijn de kosten van de Noordtak een derde lager dan eerder is ingeschat en ontstaat door een nieuwe goederenlijn meer ruimte op het bestaande spoor voor personenvervoer.

Gedeputeerde Conny Bieze (Gelderland): “De Noordtak is sneller, veiliger en zorgt voor minder overlast. De kosten zijn lager en de baten zijn hoger dan verwacht. De Noordtak maakt de Betuwelijn af. Wij verwachten dan ook dat staatssecretaris Mansveld de Noordtak als volwaardig alternatief meeneemt in de besluitvorming over het goederenvervoer in Oost-Nederland”.

 

 

26 mei 2014: Werkgroep komt met notitie tegen nieuwe goederenlijn

Zie pagina: Noordtak Achterhoek: Vergeet 't maar!

17 juni 2014: Staatsecretaris Mansveld: "Wacht even..."

Staatssecretaris Wilma Mansveld besliste dat de Noordtak - een goederenspoor van Elst naar Oldenzaal door de Achterhoek - voorlopig van de baan is. Mansveld: 'Een uitwerking van de Noordtak is nu niet zinvol gezien de achterblijvende groeicijfers van het spoorgoederenvervoer'.

 

 

In 2010 is besloten dat het spoor tussen Elst en Oldenzaal/Duitse grens geschikt moet worden gemaakt voor de toename van het aantal goederentreinen door Oost-Nederland. Hiervoor zijn 4 routevarianten bestudeerd. Mansveld kiest voor de variant 'kopmaken te Deventer' om nu duidelijkheid te geven aan de omwonenden van de 4 onderzochte varianten. Deze variant, waarbij de goederentreinen keren op het emplacement in Deventer, wordt echter tot 2020 nog niet verder uitgewerkt. De groei van het goederenvervoer is namelijk minder groot dan verwacht. Elke 3 jaar wordt de ontwikkeling van het goederenvervoer opnieuw bekeken. Op basis daarvan besluit de staatssecretaris of het nodig is de vervolgfase te starten. Dan wordt ook bepaald of een noordelijke aftakking van de Betuweroute ("Noordtak") opnieuw wordt onderzocht.

 

Dus, Staatssecretaris Mansveld heeft besloten de plannen voor de Noordtak tot 2020 weer in de koelkast te plaatsen.

Zie ook: Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

13 november 2014: De Noordtak Komt Na 2020 Terug

De Gelderlander: 'Noordtak komt na 2020 terug op de agenda'

 

"We moeten waakzaam blijven en de lobby om de Noordtak te weren uit de Achterhoek verstevigen", zegt Peter Drenth, wethouder van de gemeente Doetinchem. "De Noordtak is tot 2020 van de agenda maar komt zonder twijfel terug."